Jo dybere indsigten er,
desto inderligere er kærligheden.
Leronardo da Vinci
 
 
 
Hvor kærligheden hersker, eksisterer der ingen magtvilje,
og hvor magten har herredømmet, mangler kærligheden.
C.G. Jung
 
 
 
Vi er med andre ord alle en halvpart af et menneske, fordi vi er blevet delt i to ligesom en rødspætte. Alle søger for tid og evighed den anden del.
Aristophanes i Platons Symposion
 
 
 
Den umodne kærlighed siger altid:
"Jeg elsker dig,fordi jeg behøver dig."
Den modne kærlighed siger:
"Jeg behøver dig, fordi jeg elsker dig."
Erich Fromm
 
 
 
Alle passioner får os til at begå fejl,
men kærligheden får os til at begå de mærkeligste.
La Rochefoucauld
 
 
 
Den største motiverende handling, én person kan gøre
for en anden, er at lytte.
Roy E. Moody

Undersøg dit parforhold/PARTERAPI

Beslutter du dig for at undersøge dit parforhold nærmere, eventuelt sammen med din partner, så foreslår jeg, at du/I anvender fem synsvinkler:
 
1. Start op med de tre interesseområder:
 
a. Lidenskaben
b. Bølgelængden
c. Engagementet
 
a. Hvor tit rør I ved hinanden? Er der tiltrækning i luften, kropslig intimitet imellem jer? 

b. Når I taler sammen: Taler I til hinanden eller med hinanden? Er der fortrolighed? Empati? Bølgelængde?
 
c. Hvor engageret er I i en fælles fremtid? Opfatter I jer som et par, der er knyttet til hinanden? Er der fælles værdier og målsætninger?  
 
 
2. Ved den anden synsvinkel undersøger du, hvor jævnbyrdige eller lige, I opfatter jer. Hvordan oplever I, hver især, at være til stede i jeres indbyrdes relation?
 
 
3. Dernæst iagttager du, hvor tæt knyttet I er til hinanden:
Er I fælles om alting? Eller: Lever I nærmest hver for sig? Bliver den ene ked af det, hvis den anden foretager sig noget alene - uden den anden? Er der plads til begges selvstændighed samtidig med et gensidigt, fælles engagement?
 
 
4. Ved den fjerde synsvinkel, kan du tage udgangspunkt i tre almindeligt kendte påstande om parforhold. Disse er: 

a. Modsætningerne er mødtes.
b. Krage har søgt mage.
c. Hver part har medbragt bagage fra tidligere  
    relationer.
 
Undersøgelse: Hvordan passer hvert enkelt af disse påstande på jeres parforhold?
 

5. Sluttelig sætter du fokus på jeres kommunikation - både den mundtlige og den kropslige. Hvordan kommunikerer I med
hinanden?
 
 
Læs videre under ´OM KOMMUNIKATION´
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har to ører og en mund, så vi er i stand til at lytte dobbelt så meget, som vi taler. Epictetus

 

At være god til at lytte er et ligeså virkningsfuldt og indflydelsesrigt kommunikationsmiddel som at være veltalende.
John Marshall
 
 
 
Det er ikke mangel på kærlighed, men mangel på venskab, der skaber ulykkelige ægteskaber.
Friedrich Nietzsche
 
 
 
Kærlighed er det eneste der vokser, jo mere man ødsler med det.
Ricarda Huch
 


Det er kun uheld ikke at være elsket, men det er en ulykke ikke at kunne elske.
Albert Camus
 
 

Det er ikke opgaven: at finde den elskede genstand, men opgaven er: at finde den nu engang givne eller valgte genstand elskelig.
Søren Kierkegaard
 
 

Stig Dankert Hjort